bati
tama ba
laging
ng buhay

Dayuhan

Time Spent- 3m
11 Visitors

Away, bati. Away, bati.

Ito ang circulo ng relasyon, 

ng buhay natin noon at ngayon.

Durog na pagkatao, durog na puso. 

Ano pa ba ang kailangang maging hudyat

para matigil ang kahibangang kinasasadlakan.

Masasakit na salita, binibitiwan na parang balewala.

Luha na gabi-gabing naghehele

sa mga gabi’ng puno ng pait at pighati.

Durog na puso. Nawawalang pagkatao.

Ito ba ang kapalit ng pakikipagsapalaran sayo?

Luha at hinagpis na piit ang laging dumadaloy

sa tahimik at malalamig na gabi.

Tama ba? O tama na?


-maria