4 months ago
Time Spent- 6m
12 Visitors

School Task Javanese

This is for a school Project that we need to upload. Pls don't judge.


Pak Bang iku seseorang tukang becak sing urip ing kota cilik neng Indonesia. Dheweke tandhang gawe saben dina karo mempeng, arepa opahe ora akeh. Pak Bang kuwi wonge becik lan dhemen ngewangi, karo disengangi wong akeh.

           Mubarang dina, salah siji ban becak duwe pak Bang mbledos. Sanajan nggoleki bantuan diendi-endi, pak Bang ora nemu bantuan saka sapa-sapa. Dumadakan, dumateng kanca e Pak Bang kang jenenge Pak Sang. Pak Sang iki ketepakan nggawa ban bekas kang teka becak suwi. Pak Bang jalok tulung saka Pak Sang, lan Pak Sang nulung Pak Bang karo nyilihake ban bekas iku marang Pak Bang. Ban iku pun kepasang nang becak e Pak Bang, lan Pak Bang matur nuwun marang Pak Sang.

           Pak Sang ngomongke marang Pak Bang yen nek kuwi gunane kanca.Replied Articles

3 months ago

Okay

I already read it. I understand the passage you were writing. But what I can do to help you? I dont know why this platform needs me to write 300 characters just to ask you what do you actually need so I can be helpful for you??????????????????????


This actually pretty late night here.