4 months ago
Time Spent- 7m
6 Visitors

Umibig, Umiibig, Iibig

Nakakapagod ang pag ibig.

Sa twina ako'y nalulungkot, nalulumbay.

Minsa'y naiisip ko sana sa aki'y may umakay

Patungo sa buhay na dati ko na'y inilibing.


Nasaktan na ako dahil sa pag ibig.

Minsan ko na'y kinalimutan ang sarili sa ngalan ng kaligayahan ng iba.

Wari'y isa akong laruan na magbibigay ligaya panandalian at itatapon.

Paano nangyari yo'n?


Minsan na akong umasa dahil sa pag ibig.

Sa dinami rami ng tao sa mundo, ni isa sa aki'y walang nagmamahal.

Walang may pakialam.

Walang nakakaramdam.

Walang nagmamahal.


Pagod na akong hanapin ito.

At kung ako man ay iibig muli, aking pipiliin ang sarili ng higit.

Di na ako aasa na sa akin ay may sasalo.

Aking mga paa'y kusang natutong tumayo,

Hindi na ako aasang tayo ay may dulo,

Sana sa ngayon matutunan ko'ng mahalin ay ang sarili ko.